Selecteer pagina

Ja, waarom springt River Board niet vanzelf op rood als het te hard waait? Het automatiseren van roeiverboden lijkt een no-brainer. Toch kleven er meer haken en ogen aan dan je misschien denkt.

Maar laten we eerst even terugspoelen, waarom heb ik River Board eigenlijk gemaakt? Met deze app heb ik de ambitie de roeisport veiliger te maken, al is het maar een klein beetje.

Tip: lees eerst het blog ‘Waarom ik River Board heb gemaakt

Kort samengevat: na een dramatisch roeiongeval kwam ik tot de slotsom dat ik niet meer in blind vertrouwen in een roeiboot kon stappen. Ik wil me bewust en actief bezighouden met mijn veiligheid. River Board helpt mij de vaaromstandigheden beter te kennen. Zodat ik me daar beter op kan voorbereiden.

Ik geloof dat heel veel roeiers zo’n professionaliseringsslag kunnen maken.

Vaaromstandigheden, grenswaarden en roeiverboden

River Board is handig als je wilt weten of je wel of niet mag roeien. Maar grenswaarden willen nog niet zeggen dat het daarbinnen veilig is. Het is vaak de combinatie van factoren én hoe we hierop inspelen, wat bepaalt hoe veilig we varen. De app is eigenlijk vooral bedoeld als hulpmiddel om ons beter voor te bereiden op al die situaties waarin wél kan worden geroeid.

Roeiverboden automatiseren

Bij mijn vereniging leiden grenswaarden nog weleens tot discussie op het vlot. Bijvoorbeeld of het nu windkracht 5 of 6 is. River Board verrijkt de discussie met objectieve data. De app helpt ons dus bij ons besluit wel of niet het water op te gaan.

Dan is het een kleine stap om dit besluit uit handen van de roeier te nemen en het scherm op rood te zetten als de grenswaarde is gepasseerd. Ik noem dit een geautomatiseerd roeiverbod. We kunnen zelfs nog een stap verder gaan en de informatie van River Board samenvatten in een ondubbelzinnig eindoordeel: er kan wel/niet geroeid worden. Voilà het stoplicht.

Als we dit…

River Board toont geen automatische roeiverboden

…nu eens vereenvoudigen tot dit

Roeiverboden communiceren met een stoplicht

River Board, de stoplichteditie

Laten ‘m bouwen, de stoplichtversie van River Board. We beginnen natuurlijk met een programma van eisen, of requirements zoals softwarebouwers dat noemen.

Een stoplicht voor roeiers…

 1. Moet werken voor alle variabelen
  Als er factoren zijn die wel moeten leiden tot een vaarverbod, maar niet worden meegenomen door de app, kan dit beteken dat het stoplicht onterecht op groen staat. Zie punt 2.
 2. Mag nooit onterecht op groen staan
  Bij groen licht moet je erop kunnen vertrouwen dat je veilig het water op kunt. Het bestuur kan verantwoordelijk worden gehouden als er onterecht groen licht is gegeven.
 3. Mag nooit onterecht op rood staan
  Als het licht op rood staat, terwijl iedereen ziet dat er prima geroeid kan worden, wordt er natuurlijk geroeid. Dat hoeft maar een paar keer te gebeuren en het stoplicht heeft geen waarde meer.
 4. Moet altijd kloppen
  Logisch gevolg van punt 2 en 3: de data moeten altijd beschikbaar en betrouwbaar zijn.

Proef op de som

Bij Jason in Arnhem kunnen de volgende variabelen leiden tot een roeiverbod:

 • (drijf)ijs,
 • temperatuur,
 • zicht (mist),
 • (dreigend) onweer,
 • windkracht of -vlagen en
 • zonsondergang/-opkomst

Deze grenswaarden heb ik verwerkt in een van de eerste bèta-versies van River Board. Als de grenswaarde werd overschreden, dan sprong het bijbehorende blokje op rood. Deze betaversie heb ik getest onder een groep roeiers bij Jason.

Wat bleek? Met name mist (zicht) en onweer zijn te plaatselijk om met voldoende betrouwbaarheid te voorspellen. (Drijf)ijs is zelfs helemaal niet meetbaar. Oftewel, bij 3 cm ijs staat ons stoplicht doodleuk op groen. Datzelfde kan dus gebeuren bij mist, onweer en in mindere mate windkracht.

Kortom, het is niet mogelijk een stoplichtversie te maken voor álle vaarbeperkingen, die nooit onterecht op groen of rood staat.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Bij RV Jason in Arnhem kondigt het bestuur alleen een roeiverbod af in uitzonderlijke gevallen. In alle andere situaties moeten de leden zelf de omstandigheden beoordelen en de regels toepassen. Het bestuur hangt niet bij iedere windvlaag een briefje met een vaarverbod op de loods.

Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid bij de individuele roeier. Wanneer we het roeiverbod automatiseren, verschuift deze verantwoordelijkheid via de app ongemerkt richting bestuur:

Huidige situatie Geautomatiseerd roeiverbod
Roeier moet grenswaarden en vaaromstandigheden kennenAutomatisch roeiverbod op basis van grenswaarden en vaaromstandigheden
Roeier bekijkt vaaromstandigheden, beoordeelt en besluitApp beoordeelt en besluit
Roeier is verantwoordelijk voor besluit wel/niet roeienBestuur is verantwoordelijk voor de app

Als verenigingsbestuur moet je je afvragen of je zoveel verantwoordelijkheid naar je toe wil trekken. Ik denk van niet.

Wat kun je dan wel doen als bestuur? Je roeiers goed voorlichten en opleiden zodat ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid ook daadwerkelijk kunnen nemen. En een cultuur stimuleren waar het normaal is om met elkaar te spreken over veiligheid, voor, tijdens en na het roeien.

River Board voor Dummies

Zelfs als automatische roeiverboden technisch haalbaar zijn en het bestuur de extra verantwoordelijkheid accepteert, maakt de stoplichtversie mij als roeier niet veiligheidsbewuster. Een stoplicht staat lijnrecht tegenover het doel van River Board: roeiers helpen deskundiger en bewuster met de vaaromstandigheden en hun veiligheid om te gaan.

Ik noem de stoplichtversie weleens gekscherend ‘River Board for Dummies’. Omdat hij wel lekker makkelijk is. Een beetje te gemakkelijk. Want als de app automatisch op rood springt, hoef je niet meer te kijken hoe hard het waait. Dat is precies wat er gebeurde. Zoals een van de beta-testers van River Board het zei toen ik de stoplichtfunctie had uitgezet: “Wat jammer nou, het was juist zo handig met die kleurtjes. Nu moet ik gaan kijken wat er staat en opzoeken wat ook alweer de grens is.”

Toen wist ik dat ik van River Board nooit een stoplicht zou maken.

Behouden vaart!
Rense Wallaart