Selecteer een pagina

Belangstelling voor een eigen River Board? Op dit moment inventariseert de KNRB of er bij verenigingen behoefte bestaat aan gelokaliseerde versies van deze roei-app.

Waarom is River Board maatwerk?

River Board werkt nu nog alleen voor de roeiers van RV Jason in Arnhem. Zij houden bijvoorbeeld de waterstand en de stroming op de Nederrijn in de gaten via de app. Iedere vereniging heeft weer ander vaarwater en vindt daarom andere waardes belangrijk. Daarom moet River Board worden aangepast aan de lokale omstandigheden, regels en wensen.

Belangstelling voor een eigen River Board?

Ben je geïnteresseerd in een eigen versie voor je vereniging? Lees dan het bericht op de website van de KNRB en meld je aan.